Översiktsplan

Enligt översiktsplanerna för Härjedalens Kommun verkar vårt närområde vara fredat, förutom att ett område på andra sidan vägen mittemot garagen är avsatt för ny bebyggelse.
Mellan vårt område och Hamra planeras ingen bebyggelse, förutom att Hamras camping kan utökas västerut i "skräpgropen".