Vatten (GA3)

Föreningen förvaltar gemensamma vattenledningar från anslutningspunkt vid Väg 84 och fram till tomtgräns för anslutna fastigheter.
Vattenledningsnätet är sedan hösten 2004 anslutet till det kommunala vattennätet.