Svansjökläppen, 1125 möh, sedd från ostsydost

Svansjoklappen