Avlopp (GA4)

Föreningen förvaltar gemensamma avloppsledningar från anslutna fastigheters tomtgräns till anslutningspunkt vid väg 84.
Avloppsnätet är sedan 1980-talet anslutet till det kommunala avloppsnätet. 2004 lades delvis nya ledningar i samband med grävningar för anslutning till kommunalt vatten.