Garage (GA5)

Obs! garagen är inte en gemensamhetsanläggning enligt samfällighetslagen och finns därför inte med i föreningens stadgar.
Hanteringen av garagen regleras i ett garageavtal mellan föreningen och de enskilda garageägarna.

Två garagelängor finns på föreningens parkering.
De första garagen byggdes 1996 och sedan dess har ytterligare flera garage tillkommit.

Föreningen ansvarar för utdebitering av kostnader för el till garagen och samordning av underhåll av garagelängorna.
Varje garage ägs dock av en fastighetsägare/medlem. Varje fastighetsägare/medlem med andelstal i GA2, Vägar, (endast en per fastighet om fastigheten har flera ägare) har rätt att äga ett, och endast ett, garage i längorna.