Grönområden (GA1)

Föreningen förvaltar den mark som tillhör stamfastigheten men som ligger inom föreningens område.