Vägar (GA2)

Föreningen förvaltar följande vägar inom området:
Svansjökläppsvägen inklusive bron över Tännån (från väg 84 till områdets sydvästra gräns)
Nedre Hamraleden
Övre Hamraleden
Parkeringsplanen vid infarten från väg 84

Vägarna är endast öppna under barmarkssäsongen och snöröjs inte.
Parkeringsplanen snöröjs vid behov (inom två dygn vid 5 cm nysnö eller snödrev) enligt avtal med Snömakarn AB.

Obs att fordon med en totalvikt över 3,5 ton inte från köra över bron, utan är hänvisade till vadstället strax söder om bron.

Högsta tillåtna hastighet på områdets vägar är 20 km/tim.