Snöskoterkörning

För allas säkerhet och trevnad samt för minsta möjliga miljöpåverkan gäller följande regler för snöskoterkörning inom föreningens område:

- Skoterkörning inom området är endast tillåten för områdets stugägare, deras familjer och (hyres)gäster, för transporter mellan parkering/garage och stugor samt till och från skoterleden.

- Högsta tillåtna hastighet inom området är 20 km/tim.

- Körning ska i första hand ske på områdets bilvägar. Körning i terräng ska om möjligt undvikas.

- Körning till och från skoterleden till Hamra ska i första hand ske via Övre Hamraleden eller via Svansjökläppsvägen.
De som har fastigheter utmed Nedre Hamraleden ska köra ut närmaste väg till skoterleden mot Hamra.

- All nöjeskörning hänvisas till skoterleden.

Stugägare ansvarar för att eventuella gäster/hyresgäster informeras om dessa regler.