Renhållning

Föreningen har en gemensam sopcontainer placerad på parkeringen.
Endast de av föreningens medlemmar som har andelstal i Grönområden/Sophantering, deras familjer och gäster/hyresgäster har rätt att använda containern. Övriga hänvisas vänligt men bestämt till kommunens allmänna sopkärl (Det finns allmänna kärl inom ca 700 meter mot Hamra respektive mot Fjällnäs).

Avgift för sophämtning debiteras medlemmarna årsvis tillsammans med övriga avgifter till föreningen. Föreningen betalar sedan in avgiften till Härjedalens Kommun.

OBS! Containern är endast avsedd för hushållssopor bestående av brännbart och/eller komposterbart avfall, dvs "soppåsen".
Inget får lämnas utanför containern, även om containern är full.

Om du ser att containern är full eller nästan full och nästa schemalagd tömning dröjer, meddela snarast till sekreterare@svansjoklappen.se så beställer vi extra tömning.

Glas-, metall-, plast och pappersförpackningar samt kartong och tidningar kan lämnas på återvinningsstationen i Tänndalen vid Bygdegården.
Grovsopor, byggavfall och farligt avfall får inte läggas i containern utan lämnas på återvinningsstationen i Funäsdalen.

Fr o m 2019 har kommunen övertagit all hantering av V/A och renhållning i ett eget bolag, Vatten och Miljöresurs.
Styrelsen sköter som tidigare alla kontakter med kommunen och all debitering sker via föreningen.

Mera information finns här: www.herjedalen.se
Stugägare ansvarar för att informera sina gäster/hyresgäster om gällande regler för hantering av sopor.

Tömningsdagar 2018 och 2019:
Tisdag vecka 1, 3, 8, 9, 10, 12
Fredag vecka 13
Tisdag vecka 14, 15
Fredag vecka 17
Tisdag vecka 21, 27, 33, 36, 39, 43, 51, 52