Renhållning

Föreningen har en gemensam sopcontainer placerad på parkeringen.
Endast de av föreningens medlemmar som har andelstal i Grönområden/Sophantering, deras familjer och gäster/hyresgäster har rätt att använda containern. Övriga hänvisas vänligt men bestämt till kommunens allmänna sopkärl (Det finns allmänna kärl inom ca 700 meter mot Hamra respektive mot Fjällnäs).

Avgift för sophämtning debiteras medlemmarna årsvis tillsammans med övriga avgifter till föreningen. Föreningen betalar sedan in avgiften till Härjedalens Kommun.

OBS! Containern är endast avsedd för hushållssopor bestående av brännbart och/eller komposterbart avfall, dvs "soppåsen".
Inget får lämnas utanför containern, även om containern är full.

Om du ser att containern är full eller nästan full och nästa schemalagd tömning dröjer, meddela snarast till sekreterare@svansjoklappen.se så beställer vi extra tömning.

Glas-, metall-, plast och pappersförpackningar samt kartong och tidningar kan lämnas på återvinningsstationen i Tänndalen vid Bygdegården.
Grovsopor, byggavfall och farligt avfall får inte läggas i containern utan lämnas på återvinningsstationen i Funäsdalen.

Fr o m 2019 har kommunen övertagit all hantering av V/A och renhållning i ett eget bolag, Vatten och Miljöresurs.
Styrelsen sköter som tidigare alla kontakter med kommunen och all debitering sker via föreningen.

Mera information finns här: https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/lamna-sopor.html
Stugägare ansvarar för att informera sina gäster/hyresgäster om gällande regler för hantering av sopor.

Tömningsdagar 2021:
V1 tisdag, fredag
V2 tisdag
V4 tisdag
V6 tisdag
V7 tisdag
V8 tisdag, fredag
V9 tisdag, fredag
V10 tisdag
V12 tisdag
V13 tisdag, fredag
V14 tisdag, fredag
V16, tisdag
V18 tisdag
V27 tisdag
V33 tisdag
V36 tisdag
V41 tisdag
V45 tisdag
V51 tisdag
V52 tisdag, fredag

Sidan uppdaterad 2021-02-22