Parkering

Vid infarten till området finns en parkeringsplats med två garagelängor. Parkeringsytan ingår i Gemensamhetsanläggning Vägar.

Det är endast tillåtet för områdets stugägare och deras familj/(hyres)gäster att parkera inom området.

Garageägare ska i första hand parkera i sitt garage eftersom parkeringsytan bredvid garagen är reserverad för fordon som tillhör de stugägare, som inte äger något garage i längan. Garageägares ev extra fordon får endast parkeras direkt framför resp garage. Tänk dock på att inte parkera för nära garageporten om det ligger snö på taket som kan rasa ner. Obs att platserna bredvid garagelängorna är reserverade för de stugägare som saknar garage.
Obs! ingen parkering vid sidan SO om portalen. Där måste sopbilen köra in eftersom den inte kommer in under portalen!

Tänk på att lämna plats så att sopcontainern kan tömmas. Parkera inte framför, eller närmare än 1 meter vid sidan av containern.

Om parkeringsytan är fullt utnyttjad finns möjlighet att parkera i den långa parkeringsfickan utmed väg 84 direkt sydost om infarten till området.