Bredband

Det finns flera sätt att få tillgång till bredband inom området.

Det enklaste är att använda mobilt bredband.
Tre, Telenor, Tele2 och Telia har sändare ovanför vårt område mot Svansjökläppen. Alla har fr o m årsskiftet 2014-2015 4G.
Meddela gärna styrelsen dina erfarenheter av mobilt bredband inom området. Ange vilken fastighet/position det gäller, operatör och uppmätt eller upplevd hastighet och tidpunkt. Kanske några fastigheter har bra mottagning och kan dela med sig till de som har dålig mottagning?

Härjeåns Kraft AB har dragit fiber utefter väg 84 till Fjällnäs. Anslutningsavgiften per fastighet är fn 19900 SEK. Till detta kommer grävkostnad från en av de två anslutningspunkter som förberetts inom området.
Vid en enkät bland medlemmarna 2014 var det endast ett fåtal som var intresserade av fiber och Härjeåns behöver ca 60% anslutningsgrad för ett genomförande i vårt område. I januari 2018 har Härjeåns vid förfrågan meddelat att det är möjligt att de som vill har fiber installerat kan få det även om det inte är 60% av fastighetsägarna i vårt område.

Fr o m 2019 har Härjeåns Nät installerat en anslutningspunkt i övre delen av vårt område. Därmed är det möjligt att ansluta utan att ett visst antal beställer. Några fastighetsägare utmed Övre Hamraleden har dragit igång ett fiberprojekt med målet att gräva för gemensam kanalisation för fiber med avstickare till respektive fastighet. Därmed sparar vi grävkostnad. Kontaktperson är Toni Hultberg 15:58.

IP-Only har i december 2017 via brev erbjudit fastighetsägare i Funäsdalen/Tänndalen/Hamra/Fjällnäs som idag saknar fiber att beställa fiberanslutning i det nät som de planerar att bygga. IP Onlys erbjudande innebär en kostnad på ca 24000 SEK inklusive allt. Även IP Only kräver en viss anslutningsgrad (oklart hur hög) för att genomföra ett anslutningsprojekt.

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret om du har frågor eller idéer om bredband inom området.

Texten senast uppdaterad 2020-02-12.