Om föreningen

Svansjökläppens samfällighetsförening omfattar 36 fastigheter belägna nordost om fjället Svansjökläppen i västra Härjedalen.

Föreningens ändamål är att förvalta fastighetsägarnas gemensamma anläggningar, vägar och grönområden.

Årsmöte avhålls normalt under påskhelgen.
Dessutom träffas medlemmarna vid behov någon helg under sensommaren för gemensamma arbeten.